حس امروزم

دوست دارم که عاشق باشم

یک عاشق ساده

بتوانم بدون اندیشیدن به هیچ مصلحتی سرنوشت تازه ام را در آغوش بگیرم

اگر رپای کثیف حضور او نبود، اکنون به راحتی عشق تازه ام را در آغوش می گرفتم

گاهی عذاب می کشم از اینکه نمی توانم از قلبم کامل بیرونش کنم

 

م ح م د هم اینجا نیست و غریبانه منتظرم برای آمدنش

دوشنبه شب پرواز می کند و سه شنبه صبح در تهران است

 

انتظار پر از ترس و بیم و عشق و هیجانی را دارم...

/ 0 نظر / 16 بازدید