عشق

مهم نیست اگر انسان برای کسی که دوستش دارد "غرورش" را از دست بدهد

اما فاجعه است اگر به خاطر حفظ غرور کسی را که دوست دارید از دست بدهید.

 

ویلیام شکسپیر

/ 0 نظر / 14 بازدید